O muzeum

Przedmiot Działalności

Muzeum jest instytucją kultury, której celem jest trwała ochrona zabytków techniki i komunikacji miejskiej, gospodarki komunalnej i inżynierii miejskiej oraz historii komunikacji społecznej z uwzględnieniem najnowszych zjawisk z dziedziny technologicznej i artystycznej, a także upowszechnianie i organizowanie działalności artystycznej i kulturalnej.

Do zakresu statutowej działalności Muzeum należy:

 1. gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnych związanych z komunikacją miejską, gospodarką komunalną i inżynierią miejską,
 2. gromadzenie i upowszechnianie innych zabytków techniki związanych z historią miasta i regionu,
 3. katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych muzealiów,
 4. udostępnianie zgromadzonych zbiorów,
 5. stworzenie ekspozycji stałej Muzeum,
 6. działalność wystawiennicza, promocyjna, popularyzatorska, edukacyjna, badawcza i wydawnicza,
 7. przechowywanie zgromadzonych zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych,
 8. zabezpieczanie i konserwacja posiadanych muzealiów,
 9. użyczanie i przyjmowanie w depozyt zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 10. upowszechnianie kultury i sztuki,
 11. współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami, związkami twórczymi i innymi podmiotami w zakresie dotyczącym działalności statutowej,
 12. podejmowanie zadań badawczych w zakresie swojej kompetencji,
 13. organizacja lub współorganizacja spotkań, zjazdów i konferencji związanych z zakresem swojej działalności,
 14. współpraca i wymiana kulturalna krajowa i zagraniczna.

Muzeum może prowadzić dodatkową działalność gospodarczą w zakresie działalności handlowej, usługowej i gastronomicznej, a także wynajmu i dzierżawy własnych składników majątkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Środki uzyskane z działalności gospodarczej przeznaczone są na realizację działalności statutowej.

Przedmiot Działalności Muzeum (plik PDF 225 KB)

Przedmiot Działalności ETR (plik PDF 319 KB)

Ważne: Nasza strona używa Cookie i innych technologii.
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki. Czytaj więcej.

Nie pokazuj powiadomienia