O muzeum

Wspólnie z muzeum w Anklam o historii Pomorza

27 grudnia 2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Historia techniki na Pomorzu – transgraniczna współpraca muzeów w Anklam i Szczecinie” w ramach programu Współpracy Meklemburgia – Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska Celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa została podpisana pomiędzy Landesförderninstitut Mecklenburg-Vorpommern Geschäftsbereich der Norddeutschen Landesbank Girozentrale w Schwerinie a Partnerem Wiodącym projektu - Hanzatyckim Miastem Anklam.

Projekt jest realizowany w partnerstwie z Gminą Miasto Szczecin na mocy porozumienia partnerskiego z 04.10.2018 r.

Całkowita wartość projektu Hanzatyckiego Miasta Anklam i Gminy Miasto Szczecin: 2.980.573,86 euro.

Przyznane dofinansowanie na realizację zadań po stronie Miasta Anklam i Gminy Miasto Szczecin: 2.759.783.45 euro.

Celem wspólnego projektu miast Anklam i Szczecina jest wykorzystanie istniejących muzeów – Muzeum Otto Lilienthala w Anklam i Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, aby w oparciu o potencjał polskiej i niemieckiej historii techniki na Pomorzu przyczynić się do wzrostu atrakcyjności wspólnego dziedzictwa kulturowego tego regionu, prezentowanego w zabytkowych zespołach budowli.

Główne działania w ramach projektu:

- przygotowanie i realizacja działań w ramach pedagogiki muzealnej dotyczącej historii techniki na Pomorzu oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

- realizacja dwóch szkoleń dla nauczycieli i pedagogów muzealnych – jedno w Polsce i jedno w Niemczech poświęconych wdrażaniu i realizacji zajęć w oparciu o program edukacji muzealnej o tematyce historii techniki na Pomorzu opracowany przez polsko-niemiecką grupę ekspertów;

- stworzenie wirtualnego muzeum - strona internetowa dotycząca historii techniki na Pomorzu oraz aplikacji muzealnej z funkcjami audioprzewodnika w trzech wersjach językowych oraz języku migowym;

- opracowanie publikacji popularnonaukowej „Historia techniki na Pomorzu” po 1000 egzemplarzy w języku niemieckim i polskim;

- wykonanie prac instalacyjnych wraz z montażem systemów audiowizualnych w Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie;

- przygotowanie i zainstalowanie wystawy interaktywnej (Eksperymentarium) w Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie;

- remont zabytkowego kościoła Św. Mikołaja w Anklam oraz budowa nowego poziomu podłóg w nawie głównej obiektu, remont krypty północnej jako centralnego pomieszczenia podłączeń instalacji zewnętrznych i rozdzielni technicznej;

- wyposażenie kościoła Św. Mikołaja w Anklam jako pomieszczenia wystawienniczego na potrzeby wystawy Lilienthal Lab oraz odrestaurowanie i wyposażenie w media techniczne zakrystii;

- montaż wystawy interaktywnej w Otto Lilienthal Muzeum w Anklam.

 

Realizatorem projektu po stronie Gminy Miasto Szczecin jest  Muzeum Techniki
i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie a w zakresie robót budowlanych spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Wysokość kosztów kwalifikowanych po stronie Gminy Miasto Szczecin w ramach projektu: 1.202.595,55 euro.

Projekt jest dofinansowany przez Euroregion Pomerania w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna" Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Otrzymane dofinansowanie przez Gminę Miasto Szczecin w ramach projektu: 1.022.206,21 Euro

Projekt zakończy się 31.12.2022 r.

Ważne: Nasza strona używa Cookie i innych technologii.
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki. Czytaj więcej.

Nie pokazuj powiadomienia