Wydarzenia

31 I
2023

Stypendia dla twórców

Stypendia dla twórców

Prezydent Miasta Szczecin

ogłasza nabór wniosków na  Stypendia Twórcze Miasta Szczecin w roku 2023

 

 1. UPRAWNIENI DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

 

 1. Wnioski mogą składać osoby fizyczne zajmujące się twórczością artystyczną
  lub upowszechnianiem kultury na realizację autorskiego projektu twórczego
  lub autorskiego projektu z zakresu upowszechniania kultury na terenie Miasta Szczecin.
 2. Stypendia twórcze przyznawane są w następujących dziedzinach: literatura, muzyka, film, taniec, teatr, sztuki wizualne,  upowszechnianie kultury (animacja i edukacja kulturalna).
 3. Wnioskujący o stypendium twórcze musi prowadzić działalność twórczą na terenie Szczecina.
 4. Z możliwości ubiegania się o stypendium twórcze wyłączeni są uczniowie i studenci szkół kształcenia artystycznego wszystkich szczebli.

 

 1. TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW

 

 1. Wnioski o przyznanie stypendium twórczego, według wzoru zgodnego z procedurą WK-X, należy przesłać pocztą elektroniczną wraz z załącznikami (maksymalny rozmiar wiadomości e-mail to 50 MB) na adres mailowy: wk@um.szczecin.pl oraz należy obligatoryjnie wysłać również w wersji papierowej (bez załączników) na adres: Wydział Kultury Urząd Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin za pośrednictwem poczty lub złożyć w kancelarii Biura Obsługi Interesantów sala 62 Urzędu Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1.

 

 

Do wniosku  w wersji elektronicznej należy obligatoryjnie  dołączyć załączniki:

 • życiorys artystyczny;
 • portfolio lub dokumentację twórczości- wyselekcjonowany materiał dokumentujący dorobek twórczy Wnioskodawcy z zakresu upowszechniania kultury, stanowiący podstawę do oceny jego umiejętności lub możliwości wykonania przedsięwzięcia w ramach stypendium (np. skany katalogów
  z wystaw indywidualnych, reprodukcji prac, recenzji, opinii, artykułów, wybrane filmy, utwory muzyczne, publikacje, fragmenty opublikowanych utworów, treatment planowanego scenariusza);
 1. zaleca się przygotowanie portfolio w formie jednej prezentacji (zapisanej
  w PDF, należy uwzględnić optymalną wielkość pliku) w sposób uporządkowany i czytelny;
 2. obowiązkiem Wnioskodawcy jest weryfikacja prawidłowości przygotowania portfolio, w tym również pod kątem złośliwego oprogramowania;

 

  3) rekomendacje od osób mających dokonania w dziedzinie, której dotyczy wniosek o stypendium lub związku twórczego albo podmiotu, którego statutowy zakres działalności obejmuje zadania w dziedzinie kultury i sztuki lub dyrektora instytucji kultury- skan; Rekomendacje powinny być własnoręcznie podpisane przez osobę wystawiającą dokument.

 

 1. Warunkiem uznania wniosku jest możliwość prawidłowego odczytania wszystkich załączonych plików przy wykorzystaniu podstawowego, ogólnodostępnego oprogramowania biurowego -tj. PDF (w przypadku plików tekstowych); mp3 i wav
  (w przypadku plików audio); link do filmu zamieszczony na ogólnodostępnej stronie internetowej, umożliwiającej obejrzenie materiału online, czyli nie wymagającej ściągnięcia pliku na dysk (w przypadku plików wideo); oraz jpg i png (w przypadku zdjęć).

 

 1. Niedostarczenie prawidłowo wypełnionego wniosku w wersji papierowej, opatrzonego własnoręcznym podpisem, będzie równoznaczne z rezygnacją z ubiegania się o Stypendium Twórcze Miasta Szczecin.
 2. W celu usprawnienia pracy w części opisowej projektu należy wskazać także dziedzinę, w której ma być przyznane stypendium.

 

 

 

  III. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

 1. Nieprzekraczalny termin składania wniosków upływa z dniem 01 marca 2023 r.    
 2. O dochowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku w wersji papierowej:
 3. złożonego osobiście - data wpływu do kancelarii Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin
 4. w przypadku wniosków nadesłanych pocztą data stempla pocztowego
 5. UMOWA STYPENDIALNA

 

 1. Stypendia twórcze przyznaje Prezydent Miasta Szczecin kandydatom rekomendowanym przez powołaną do tego celu komisję stypendialną.
 2. Lista stypendystów zostanie podana do publicznej wiadomości.
 3. Realizacja projektu musi zostać zakończona najpóźniej do dnia 31 grudnia 2023 r.
 4. Warunkiem wypłaty stypendium jest podpisanie umowy stypendialnej.
 5. Stypendium jest wypłacane jednorazowo.
 6. Koszty uzyskania przychodu wynoszą 20%.
 7. Stypendium nie może być przeznaczone na zakup środków trwałych.
 8. Stypendysta zobowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego w terminie 30 dni od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia artystycznego.

 

 1. PRZEWIDYWANA WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW NA STYPENDIA TWÓRCZE

 

 1. Budżet Miasta Szczecin na Stypendia Twórcze na rok 2023 wynosi 50 000 zł.
 2. Przewidywana kwota indywidualnego Stypendium Twórczego w roku 2023 wynosić będzie nie mniej niż 3 326 zł brutto i nie więcej niż 19 961 zł

 

 1. INFORMACJE DODATKOWE

 

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia na temat naboru udzielane są po numerami
 tel. 91 480 20 11 lub 91 42 45  651 oraz  mailowo:  wk@um.szczecin.pl

 

Dokumenty do pobrania: formularz wniosku.

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZONE ZDJĘCIA:

Grafika przedstawia brązowe pióro do pisania z kałamarzem.

 

 

 

 

 

Ważne: Nasza strona używa Cookie i innych technologii.
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki. Czytaj więcej.

Nie pokazuj powiadomienia