Wydarzenia

28 II
2018

Eko-zabawka - konkurs

Eko-zabawka - konkurs

Konkurs organizuje Szkoła Podstawowa nr 41, ale udział mogą wziąć uczniowie wszystkich placówek w wieku od 6 do 16 lat. Zabawki muszą być wykonane z materiałów ekologicznych lub surowców wtórnych. Organizatorzy czekają na prace do 18 maja. Konkurs odbywa się pod patronatem Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdni Sztuki w Szczecinie.  Najciekawsze eko-zabawki znajdą się na wystawie w naszym muzeum.

Organizatorzy będą oceniać: inwencję, pomysłowość, wrażenia estetyczne i sposób wykorzystania surowców wtórnych lub innych materiałów ekologicznych. Nadesłane prace  zostaną podzielone na trzy grupy wiekowe: 6-9 lat,10-12 lat i 13-16 lat. Nazwiska zwycięzców poznamy już w czerwcu 2018 roku. Każdy uczestnik otrzyma bezpłatną wejściówkę na wystawę ekologicznych zabawek. Najlepsze projekty zostaną nagrodzone. Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia. Szczegóły w regulaminie konkursu.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu i trzymamy kciuki za wszystkich uczestników.

 

REGULAMIN

III OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU

PLASTYCZNO - TECHNICZNEGO

"EKO - ZABAWKA"

 

 

PATRONAT:

Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie.

 

ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Maksymiliana Golisza w Szczecinie,

ul. Cyryla i Metodego 44, 71-540 Szczecin, tel. (91) 422 02 34,

e-mail: sp41@miasto.szczecin.pl

 

 

CELE KONKURSU:

-          pogłębienie wiedzy uczniów na temat zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska,

-          rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz rozbudzanie zainteresowań ekologicznych uczniów,

-          rozbudzanie wyobraźni i fantazji,

-          rozwijanie zdolności manualnych,

-          wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastyczno - technicznych,

-          integracja uczniów oraz promocja szkół poprzez prezentowanie i honorowanie dokonań uczniów,

ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz dzieci w tym samym wieku uczestniczących w dodatkowych zajęciach plastyczno ? technicznych i artystycznych w domach kultury, ogniskach i ośrodkach pracy twórczej na terenie kraju.
 2. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie zabawki z materiałów ekologicznych bądź surowców wtórnych w sposób bezpieczny dla użytkownika oraz dołączenie, jeśli to konieczne, instrukcji obsługi tej zabawki.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dołączenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (w załączeniu) wraz z pracami konkursowymi.
 4. Każda z placówek może zgłosić do konkursu maksymalnie po 3 prace w każdej kategorii.
 5. Wielkość pracy: suma wymiarów (długość, szerokość i wysokość) nie może przekraczać  150 cm. (jeśli będzie składana - wymiary formy złożonej).
 6. Praca powinna być trwale opatrzona metryczką z następującymi danymi: imię i nazwisko oraz wiek autora, nazwa i adres szkoły lub placówki wraz z numerem telefonu, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego praca została wykonana,
 7. Prace ocenione zostaną w następujących kategoriach wiekowych:
  • 6-9 lat,
  • 10-12 lat,
  • 13-16 lat.

8. Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów

 • wykorzystanie surowców wtórnych lub innych materiałów ekologicznych,
 • inwencja i pomysłowość podejścia do tematu,
 • wrażenie estetyczne,
 • spełnienie podanych wytycznych

9. Prace, które nie będą spełniały określonych w regulaminie wymagań, w szczególności: bez odpowiedniego opisu i  wypełnionej karty zgłoszenia nie będą brane pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu.

10.  Prace należy przesyłać na adres organizatora odpowiednio zabezpieczone lub przekazać osobiście do sekretariatu szkoły. Organizatorzy nie odpowiadają za zaginięcie lub zniszczenie prac podczas transportu.

11.   Termin ostateczny dostarczania prac konkursowych upływa 18.05.2018r.

10.  Dla dokonania oceny nadesłanych prac konkursowych zostanie powołane specjalne Jury.

11.  Jury zastrzega sobie prawo do możliwości przyznania nagrody specjalnej za pracę nie mieszczącą się w określonych regulaminem kategoriach wiekowych.

12.  Decyzje  Jury są ostateczne.

13. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2018r.

O dokładnym terminie i miejscu wręczenia nagród finaliści zostaną powiadomieni   telefonicznie lub odrębnym pismem.

14.  Najlepsze prace zaprezentowane zostaną na terenie Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie.

15.  Dane uczestników konkursu będą przetwarzane przez  Organizatora. Są zbierane do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu, w szczególności  w celu publikacji listy laureatów konkursu.

16.  Dostarczone prace mogą podlegać zwrotowi (autor lub opiekun może odebrać pracę  w ciągu dwóch tygodni od momentu rozdania nagród). Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac (po upływie wskazanego czasu) oraz ich zdjęć do celów promocyjnych.

17.  Autor zgłaszając prace na konkurs zaświadcza, że:

a)      zgłoszoną do konkursu pracę wykonał osobiście i nie brała ona udziału w innym konkursie,

b)      akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu,

c)      wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu,

d)      wyraża zgodę na publikację zgłoszonych do konkursu prac.

18.  Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie organizatora (https://sp41zoiszczecin.edupage.org) i Patrona konkursu (https://muzeumtechniki.eu) nie później niż 8 czerwca 2018r.

 

Osobami odpowiedzialnymi za konkurs są:

Anna Litwinowicz

Joanna Kazimierczuk

Katarzyna Neumann-Piotrowska

 

Pytania odnośnie kwestii nie objętych regulaminem kierować można na adres e-mailowy: altw@poczta.onet.pl

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA

do udziału w III OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE PLASTYCZNO - TECHNICZNYM "EKO - ZABAWKA"

 • Proszę wypełnić drukowanymi literami.

 

NAZWA SZKOŁY: ..........................................................................................................................

..................................................................................................................................................

ADRES: ......................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

TELEFON: ...................................................................................................................................

Imię i nazwisko uczestnika:..............................................

Kategoria wiekowa:.........................................................

Nazwa EKO-zabawki:.......................................................

Imię i nazwisko opiekuna szkolnego:.................................

 

* oświadczam, że dane są prawdziwe, zapoznałem się z Regulaminem konkursu, akceptuję  jego zapisy i wyrażam zgodę na publikację danych autora i wizerunku opisanej pracy.

 

 

*data i podpis opiekuna prawnego:

 

.................................................

Ważne: Nasza strona używa Cookie i innych technologii.
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki. Czytaj więcej.

Nie pokazuj powiadomienia