O muzeum

O projekcie

1 stycznia 2006 r. utworzono "Muzeum Techniki i Komunikacji " Zajezdnia Sztuki w Szczecinie". Jego siedzibą jest wpisana do rejestru zabytków dawna zajezdnia tramwajowa przy ul. Niemierzyńskiej 18a (przeznaczona do celów organizacji wystaw) oraz budynki przy ul. Lenartowicza 3-4.

Powołanie w Szczecinie nowego muzeum zapewni realizację takich celów jak: - wykreowanie nowego produktu turystyki kulturowej - trwała ochrona dóbr kultury - upowszechnianie podstawowych wartości historii w zakresie techniki i komunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku technicznego i cywilizacyjnego polskich ziem zachodnich i północnych od roku 1945. - praca edukacyjna z młodzieżą i dziećmi (szkoły i przedszkola) Rozpoczęcie pełnej działalności muzealnej, w tym wystawienniczej, wymaga dostosowania dawnej zajezdni tramwajowej do nowej funkcji muzealnej, czyli przeprowadzenia całościowego remontu.

Projekt "Muzeum Techniki i Komunikacji " Zajezdnia Sztuki w Szczecinie" został zakwalifikowany do finansowania w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jako projekt, który poprzez rewitalizację obiektów o wartości historycznej na cele kulturalne przyczynia się do realizacji celów priorytetu "Ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego, w tym transport publiczny i odnowa miast". Otrzymane dofinansowanie wynosi 2 346 047 Euro. Koszt prac budowlanych, zgodnie z danymi z przetargu wyniesie ponad 13 mln zł. Wszystkie koszty ponad sumę dofinansowania pokrywane są przez Gminę Miasto Szczecin. Partnerem szczecińskiego Muzeum jest Norweskie Muzeum Techniki w Oslo (Norsk Teknisk Museum). Charakter działalności Muzeum Techniki i Komunikacji " Zajezdnia Sztuki w Szczecinie jest ponadregionalny i ponadkrajowy, co wynika z faktu, iż najbliższe muzea w Polsce o podobnym profilu znajdują się w Krakowie " Muzeum Inżynierii Miejskiej i Warszawie " Muzeum Techniki, a zagranicą w Berlinie i Wismarze w Niemczech.

Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie jest instytucją kultury nastawioną na aktywne propagowanie dziejów i osiągnięć światowej techniki i cywilizacji, jej lokalnego zastosowania oraz konfrontowanie tego ze stanem obecnym. Punktem wyjścia dla tych działań jest organizacja wystaw stałych z własnych zbiorów. Z punktu widzenia muzeum jest istotne, aby wychodząc poza tradycyjną ofertę kulturalną muzeów, koncentrującą się na zwiedzaniu własnych wystaw i sprzedawaniu własnych publikacji, skupić również swoje działania na: - stworzeniu oferty uzupełniającej proces dydaktyczny w różnych rodzajach szkół; - stworzeniu oferty interaktywnej, wymagającej zaangażowania odbiorcy, a przez to dotarcie do jego świadomości odnośnie znaczenia kultury; - współpracy z grupami zainteresowanymi techniką w aspekcie jej historycznego rozwoju i współczesnego użytkowania; - uzupełnieniu oferty turystyczno-kulturalnej miasta, a zarazem wykorzystaniu jej np. w celu budowy kompleksowego szlaku turystycznego (Szczeciński Szlak Zabytków Techniki). Wystawy stałe, jak i czasowe, które będą powstawać we współpracy z partnerami z Polski i zagranicy, będą poświęcone zarówno tematyce komunikacji publicznej, motoryzacji indywidualnej, infrastrukturze technicznej ośrodków miejskich, jak i różnorodnym dziedzinom fizyki (ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk ruchu).

W prezentowanych wystawach będą uwzględnione aspekty historyczne, związane z zagospodarowaniem i rozwojem cywilizacyjnym zniszczonych w czasie II wojny światowej ziem Polski północnej i zachodniej. Eksponowana będzie też historia motoryzacyjna Szczecina czyli produkcja kultowego polskiego motocykla "Junak", czy też produkcja przedwojennych samochodów "Stoewer" oraz motocykli "Alba".

Rozpoczęcie przedsięwzięcia "Muzeum Techniki i Komunikacji " Zajezdnia Sztuki w Szczecinie" oznacza zaistnienie Szczecina w krótkim czasie na mapie polskiego i europejskiego muzealnictwa technicznego, jako miasta, gdzie działać będzie jedno z trzech najlepszych muzeów motoryzacji, prezentujących polską produkcję. Prace budowlane będą prowadzone w latach 2009 " 2010. Po zakończeniu prac remontowych Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie będzie posiadało pełną infrastrukturę wystawową, magazynową, biurową i konserwatorską.

Dla publiczności będą dostępne punkty gastronomiczne i sklepowe z literaturą, gadżetami itp. Muzeum będzie też w pełni dostępne dla osób niepełnosprawnych. Bezpośrednim beneficjentem projektów zgłaszanych do Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru oraz Regionalnego Programu Operacyjnego będzie Gmina Miasto Szczecin. Natomiast beneficjentami końcowymi, mieszkańcy Szczecina i Polski północno-zachodniej oraz turyści odwiedzający miasto.

Otwarcie Muzeum dla publiczności zaplanowane jest na wrzesień 2010 roku.

Wizualizacja - widok oólny Wizualizacja - hala wystawiennicza Wizualizacja - widok oólny

Ważne: Nasza strona używa Cookie i innych technologii.
Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki. Czytaj więcej.

Nie pokazuj powiadomienia