PL DE EN

Zaprojektuj eko-zabawkę i wygraj nagrodę

30I
Zaprojektuj eko-zabawkę i wygraj nagrodę

Konkurs organizuje szkoła podstawowa nr 41, ale udział mogą wziąć uczniowie wszystkich szczecińskich placówek w wieku od 6 do 16 lat. Zabawki muszą być wykonane z materiałów ekologicznych lub surowców wtórnych. Organizatorzy czekają na prace do 30 kwietnia. Konkurs odbywa się pod patronatem Muzeum Techniki. Najciekawsze eko-zabawki znajdą się na wystawie w naszym muzeum.

Organizatorzy będą oceniać inwencję, pomysłowość i wrażenia estetyczne. Nadesłane prace  zostaną podzielone na trzy grupy wiekowe: 6-9 lat,10-12 lat i 13-16 lat. Nazwiska zwycięzców poznamy na majowej gali finałowej, która odbędzie się w naszym muzeum. Każdy uczestnik otrzyma bezpłatną wejściówkę na wystawę ekologicznych zabawek. Najlepsze projekty zostaną nagrodzone. Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy powodzenia.

 

REGULAMIN

MIEJSKIEGO KONKURSU

PLASTYCZNO - TECHNICZNEGO

"EKO - ZABAWKA"

PATRONAT:

Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie.

ORGANIZATOR:

Szkoła Podstawowa Nr 41 im. Maksymiliana Golisza w Szczecinie,

ul. Cyryla i Metodego 44, 71-540 Szczecin, tel. (91) 422 02 34, e-mail sp41@um.szczecin.pl

Osobami odpowiedzialnymi za konkurs są: Anna Litwinowicz i  Krzysztof Jaworski.

 

CELE KONKURSU:

-        pogłębienie wiedzy uczniów na temat zagadnień z zakresu ekologii i ochrony środowiska,

-        rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz rozbudzanie zainteresowań ekologicznych uczniów,

-        rozbudzanie wyobraźni i fantazji,

-        rozwijanie zdolności manualnych,

-        wdrażanie do estetycznego wykonywania prac plastyczno - technicznych,

-        integracja uczniów oraz promocja szkół poprzez prezentowanie i honorowanie dokonań uczniów,

 

ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA:

1.Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz dzieci w tym samym wieku uczestniczące w dodatkowych zajęciach plastyczno ? technicznych i artystycznych w domach kultury, ogniskach  i ośrodkach pracy twórczej.

2. Przedmiotem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie zabawki z materiałów ekologicznych bądź surowców wtórnych w sposób bezpieczny dla użytkownika oraz dołączenie, jeśli to konieczne, instrukcji obsługi tej zabawki.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dołączenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (w załączeniu) wraz z pracami konkursowymi.

4. Prosimy, aby prace wykonywały dzieci indywidualnie.

5. Każda z placówek może zgłosić do konkursu maksymalnie po 3 prace z każdej kategorii.

6. Praca powinna być trwale opatrzona metryczką z następującymi danymi:

  • imię i nazwisko oraz wiek autora,
  • nazwa i adres szkoły lub placówki wraz z numerem telefonu,
  • imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego praca została wykonana,

7. Prace ocenione zostaną w następujących kategoriach wiekowych:

  • 6-9 lat,
  • 10-12 lat,
  • 13-16 lat.

8. Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:

  • wykorzystanie surowców wtórnych lub innych materiałów ekologicznych,
  • inwencja i pomysłowość podejścia do tematu,
  • wrażenie estetyczne,
  • spełnienie podanych wytycznych,

9. Prace należy przekazywać na adres organizatora. Terminem ostatecznym odbioru prac konkursowych będzie dzień 30.04.2012 r.

10.  Dla dokonania oceny nadesłanych prac konkursowych zostanie powołane specjalne Jury. Decyzje Jury są ostateczne.

11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2012r.

O dokładnym terminie finaliści zostaną powiadomieni odrębnym pismem.

12.  Prace zostaną zaprezentowane na specjalnie przygotowanej Wystawie w Muzeum   Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie, gdzie zostanie zorganizowana finałowa impreza i wręczenie nagród.

13.  Każdy uczestnik biorący udział w konkursie otrzyma bezpłatną wejściówkę na Wystawę.

14.  Dane uczestników konkursu będą przetwarzane przez  Organizatora. Są zbierane do celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem konkursu, w szczególności w celu publikacji listy laureatów konkursu.

15.  Dostarczone prace nie podlegają zwrotowi. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac oraz ich zdjęć do celów promocyjnych.

16.  Nadesłanie prac na konkurs  jest równoznaczne z uznaniem warunków niniejszego Regulaminu.

 

XNie pokazuj powiadomieniaUwaga: Użytkowanie strony WWW oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.