PL DE EN

Ślub ze starej fotgrafii - konkurs

13VII
Ślub ze starej fotgrafii - konkurs

W albumach rodzinnych przetrwały ślubne fotografie  z różnych dziesięcioleci. Czekamy na zdjęcia ślubne i weselne, które wykonano do 1980 roku. Zapraszamy do przesłania i przynoszenia zdjęć, z których drogą SMS-ową czytelnicy Kuriera Szczecińskiego wybiorą najlepsze. Na zwycięzców czekają nagrody.

Na zdjęcia czekamy do 24 lipca 2012. Dzień 24 lipca 2012, to ostateczny termin, w którym prace powinny znaleźć się u organizatora konkursu. Zgłaszanie zdjęć do konkursu odbywa się drogą pocztową na adres; Muzeum Techniki (ul. Niemierzyńska 18A, 71-441 Szczecin. Z dopiskiem: Konkurs Fotograficzny) lub adres mailowy: retrokonkurs@o2.pl. Zdjęcia można także dostarczyć osobiście do Muzeum Techniki. Zdjęcia można przynosić do kasy muzealnej od wtorku do niedzieli w godzinach funkcjonowania muzeum:
Wtorek - 10-15
Środa - 10-16
Czwartek - 10-16
Piątek - 10-18
Sobota - 10-18
Niedziela - 10-16
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 91 45 99 200. Oprócz zdjęć należy dołączyć wydrukowany i wypełniony formularz zgłoszeniowy, który będzie dostępny na stronie www.muzeumtechniki.eu do 24 lipca 2012. Pytania z formularza można także dołączyć w wersji tradycyjnej do zdjęć przesłanych pocztą lub dostarczonych osobiście. Zdjęcia muszą być poziome.

Zwycięskie zdjęcia zostaną podane do publicznej wiadomości w piątkowym wydaniu Kuriera Szczecińskiego (27 lipca), natomiast nagrody wręczymy na "Ślubie Retro" (28 lipca) w Muzeum Techniki i Komunikacji. Zapraszamy do wspólnej zabawy.

Formularz Zgłoszeniowy

Imię i Nazwisko*:

 

E-mail:

 

Numer telefonu*:

 

Adres*:

 

Rok na który datowane jest zdjęcie*:

 

Krótki opis zdjęcia*:

 

Kto jest widoczny na zdjęciu:

 

Gdzie wykonano fotografię:

 

 

Pola oznaczone gwiazdką*są obowiązkowe

Regulamin konkursu fotograficznego

Ślub ze starej fotgrafii

Regulamin:
Konkurs "Ślub ze starej fotografii" jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem.

Organizatorzy:
Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie

Kurier Szczeciński Sp. z.o.o.


Uczestnicy konkursu:
Konkurs jest adresowany do osób pełnoletnich.

Tematyka konkursu:
W albumach rodzinnych przetrwały ślubne fotografie  z różnych dziesięcioleci. Czekamy na poziome zdjęcia ślubne i weselne, które wykonano do 1980 roku. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie fotografie, na których widoczna jest para młoda.


Terminy:


1.Zgłaszanie prac


Prace na konkurs można zgłaszać do dnia 24 lipca 2012 r. Dzień 24 lipca 2012 r., to ostateczny termin, w którym prace powinny znaleźć się u organizatora konkursu. Zgłaszanie zdjęć do konkursu odbywa się drogą pocztową na adres Muzeum Techniki  - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie (ul. Niemierzyńska 18A, 71-441 Szczecin. Z dopiskiem: Konkurs Fotograficzny) lub adres mailowy: retrokonkurs@o2.pl. Zdjęcia można także dostarczyć osobiście do siedziby Muzeum Techniki - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie. Oprócz zdjęć należy dołączyć wydrukowany i wypełniony formularz zgłoszeniowy, który będzie dostępny na stronie www.muzeumtechniki.eu do 24 lipca 2012 r. Pytania z formularza można także dołączyć w wersji tradycyjnej do zdjęć przesłanych pocztą lub dostarczonych osobiście. Organizator nie odsyła zgłoszonych do konkursu prac (fotografii) ani formularzy; przechodzą one nieodpłatnie na własność Organizatora. Nadesłanie prac na konkurs stanowi jednocześnie deklarację, że:

- osoba/ grupa nadsyłająca zdjęcie/a i zarejestrowana w formularzu zgłoszeniowym - przyjmuje oraz akceptuje warunki regulaminu konkursu i zobowiązuje się do ich przestrzegania;

- wyraża (bądź posiada) zgodę na nieodpłatne udostępnienie wizerunków osób znajdujących się na nadesłanych fotografiach;

-wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora Konkursu nadesłanych zdjęć w dowolnym czasie i formie do celów niniejszego konkursu oraz promocji wydarzenia "Ślub Retro".

2. Organizacja konkursu

Konkurs składa się z dwóch etapów; obrad JURY oraz głosowania czytelników Dziennika - Kurier Szczeciński.

W pierwszej kolejności oceny nadesłanych zdjęć dokonuje JURY, które w niejawnych obradach wybiera najciekawsze zdjęcia. Zdjęcia wybrane na posiedzeniach JURY pojawią się na łamach Kuriera Szczecińskiego zgodnie z planem publikacji i terminem nadesłania zdjęcia.

W etapie drugim, zdjęcia opublikowane w Kurierze Szczecińskim otrzymują numer umożliwiający oddanie głosu drogą SMS-ową. Głosowanie potrwa do 26 lipca.

 

3.Wyniki


Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 27 lipca 2012 r. w piątkowym wydaniu Kuriera Szczecińskiego. Zdjęcie z najwyższą liczbą głosów zostanie opublikowane w piątkowym (27 lipca 2012 r.) wydaniu Kuriera Szczecińskiego.

 

4. Wręczenie nagród

Wręczenie nagród odbędzie się w dniu 28 lipca 2012 r. na ?Ślubie Retro? w Muzeum Techniki i Komunikacji ? Zajezdnia Sztuki w Szczecinie. W konkursie zostaną przyznane nagrody za fotografie z największą liczbą głosów oddaną drogą SMS-ową ( I, II i III miejsce) oraz nagroda JURY. Zdjęcie z najwyższą liczbą głosów zostanie opublikowane w piątkowym (27 lipca 2012 r.) wydaniu Kuriera Szczecińskiego oraz otrzyma nagrodę specjalną od Muzeum Techniki i Komunikacji - Zajezdnia Sztuki w Szczecinie. Nagroda specjalna zostanie podana do publicznej wiadomości na łamach Kuriera Szczecińskiego. JURY z  puli zdjęć, które nie dostaną się do drugiego etapu wybierze fotografię, której przyznaje nagrodę swojego imienia.

Postanowienia końcowe:
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. Dostarczenie lub przesłanie zdjęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.


XNie pokazuj powiadomieniaUwaga: Użytkowanie strony WWW oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.