PL DE EN

Zostań małym ceramikiem - ruszają zapisy na bezpłatne warsztaty

25VII
Zostań małym ceramikiem - ruszają zapisy na bezpłatne warsztaty

14 września zapraszamy na warsztaty ceramiczne dla dzieci i młodzieży. Zajęcia odbędą się w ramach "Nocy Ogniowej" organizowanej przez  stowarzyszeniu Glino-Kolektyw w Muzeum Techniki. Już dziś ruszają zapisy na bezpłatne zajęcia, liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy na warsztaty prowadzi kasa muzealna tel. 91 45 99 200.

  • "Budujemy miasto"

Na warsztatach dzieci ulepią miasto marzeń, z masy szamotowej. Ponadto uczestnicy zajęć będą mieli do dyspozycji podstawowe narzędzia do pracy z gliną. W trakcie warsztatów dzieci poznają różne techniki ceramiczne, które wspomagają tworzenie glinianych rzeźb. Najmłodsi doświadczą pozytywnego wymiaru pracy zespołowej w pogodnej, pozbawionej presji atmosferze. Efekt pracy, w formie instalacji zostanie udostępniony szerokiej publiczności. Ulepione "Miasto" można będzie zobaczyć przez kolejne dwa tygodnie w Muzeum. Warsztaty są bezpłatne, o zapisach decyduje kolejność zgłoszeń. Zajęcia prowadzą: Anna Molska i Justyna Budzyn. Warsztaty trwają około półtorej godziny.

Zajęcia odbędą się w 3 grupach:

I gr. godz. 12.30, do 15 osób - warsztaty dla dzieci w wieku 4-6 lat.

II gr. godz. 14.30, do 15 osób - warsztaty dla dzieci w wieku 7-14 lat.

III gr. godz. 16.30, do 15 osób - warsztaty dla dzieci w wieku 4-6 lat.

  • "Biała Ceramika Szczecińska" - warsztat malowania biskwitów dla dzieci w wieku 7-14 lat.

Zajęcia plastyczne polegają na odpowiednim zdobieniu naczyń i podejmują temat sposobów wytwarzania, metod barwienia, typowych form i malatury ceramiki typu Stettiner Ware. Warsztaty mają na celu pobudzenie kreatywności twórczej uczestników, a także stworzenie atmosfery dogodnej do wymiany poglądów wokół historii i tradycji regionu, jej znaczenia dla teraźniejszości oraz przyszłości miasta. Warsztaty prowadzą: Anna Szczucińską  i Dorota Maziakowska. Zajęcia trwają około godziny. Warsztaty są bezpłatne, o zapisach decyduje kolejność zgłoszeń.

Zajęcia odbędą się w 3 grupach:

I gr. godz. 12.30, do 15 osób.

II gr. godz. 14, do 15 osób.

III gr. godz. 15.30, do 15 osób.

Noc Ogniowa- ceramika w Szczecinie

Regulamin warsztatów ceramicznych

 

I. Postanowienia ogólne:

1. Organizatorem warsztatów jest stowarzyszenie "Glino - Kolektyw", ul. Kaszubska 3, 70-403 Szczecin

Partnerem zaś Muzeum Techniki i Komunikacji, ul. Niemierzyńska18a, 71-441 Szczecin oraz Miejski    Ośrodek Kultury w Szczecinie Dąbiu.

2. Czas trwania warsztatów: Sobota 14.09.2013r., Od godz. 12.00 do godz. 20.00

3. Miejsce przebiegu warsztatów: Muzeum Techniki i Komunikacji, ul. Niemierzyńska18a, 71-441 Szczecin

 

Dokładne informacje o harmonogramie warsztatów dostępne są na stronie stowarzyszenia www.glinokolektyw.pl oraz www.muzeumtechniki.eu

4. Tematy warsztatów:

a. malowanie na biskwitach inspirowane Stettiner Ware - białą ceramiką szczecińską

b. budujemy miasto (miniatury z gliny),

c. glinianki-lepianki dla najmłodszych (lepienie z ręki)

d. pokazy toczenia na kole garncarskim

 

5. Udział w warsztatach jest nieodpłatny., na część warsztatów obowiązują zapisy (pkt I.4a,b) na stronie www.muzeumtechniki.eu

II. Cele warsztatów:

- popularyzacja wiedzy o "białej ceramice" z terenów Pomorza Zachodniego,

- propagowanie informacji na temat procesu powstawania wyrobów ceramicznych ,

- wyzwalanie inwencji twórczej, rozwijanie wyobraźni i doświadczeń artystycznych, kształtowanie

umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi artystycznej,

- aktywne zaangażowanie uczestników w regionalną kulturę i sztukę, pogłębianie zainteresowań

historią i kulturą materialną Pomorza Zachodniego.

III. Przebieg warsztatów:

1. Uczestnicy warsztatów są podzieleni na grupy wiekowe.

2. Uczestnicy (przydzieleni do poszczególnych grup), zajmuję wybrane stanowiska warsztatowe:

  • Malowanie biskwitów:

na podstawie przygotowanych przez organizatora wzorów i dekoracji związanych z białą ceramiką szczecińską, pod okiem instruktora na papierowej kartce uczestnicy malują farbami wodnymi swoje wzory, a następnie farbami do ceramiki utrwalają swój nowy wzór na biskwitowej płytce ceramicznej. (prace można zabrać do domu)

  • Budujemy miasto:

W oparciu o charakterystyczne miejsca i historię Szczecina, zapraszamy dzieci do uczestnictwa w warsztatach, na których zbudujemy z gliny miniaturowy Szczecin widziany oczami dzieci, a oprowadzać i opowiadać historie o naszym mieście będzie nietuzinkowa postać.. ale to niespodzianka! Wszelkie techniki lepienia dozwolone!

  • Zajęcia dla najmłodszych adeptów sztuki rzeźbiarskiej - lepienie z gliny,
  • Pokazy toczenia na kole garncarskim: pod okiem i ręką doświadczonego garncarza będzie można spróbować swoich sił w toczeniu naczyń na kole garncarskim.

IV. Postanowienia końcowe:

1. Za osoby niepełnoletnie odpowiadają rodzice lub opiekun prawny.

2. Ilość i wielkość prac wykonanych w trakcie warsztatów określa organizator.

3.  Organizator zastrzega sobie prawo do sporządzenia dokumentacji fotograficznej warsztatów i jej wykorzystania w materiałach promocyjnych.

4. Uczestnicy warsztatów zobowiązani są do korzystania z urządzeń i materiałów znajdujących się na stanowiskach ceramicznych zgodnie z ich przeznaczeniem oraz wyłącznie pod opieką instruktora.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestników podczas trwania warsztatów. Każdy uczestnik ma obowiązek zaopatrzyć się u organizatora w odzież przeznaczoną do pracy.

6. W sprawach nieuwzględnionych w regulaminie decyduje organizator.

XNie pokazuj powiadomieniaUwaga: Użytkowanie strony WWW oznacza zgodę na używanie plików Cookie. Więcej informacji w polityce prywatności.